Finansų valdymas ir analizė

Kiekvienai bendrovei, kokio dydžio ji bebūtų, reikalingas finansų vadovas. Smulkioms ir vidutinėms bendrovėms samdyti finansų specialistą, kuris reikalingas kartą per savaitę ar net kartą per mėnesį, finansiškai nenaudinga. Tačiau dabar šią kompetenciją prisitraukti kur kas paprasčiau pasinaudojant finansų vadovo nuomos ("outsourcing'o) paslauga. Finance United dirba su smulkiomis ir vidutinėmis įmonėmis ir padeda joms prisitraukti grynųjų, užsitikrinti pelningumą ir pardavimus, koordinuoti investicijas ir didinti vertę akcininkams.

Didesnėse bendrovėse, kurios turi samdomų vadovų, egzistuoja potencialių interesų konfliktų – pavyzdžiui, tarp akcininkų ir vadovų, tarp direktorių ir darbuotojų. Po to, kai žlugo keletas itin didelių koncernų, tokių kaip Enron, Adelphia, WorldCom, į korporatyvinį valdymą („corporate governance“) imta žvelgti kiek kitaip, nes buvo suprasta, kad jo stoka gali privesti prie bankroto. Korporatyvinis valdymas – tai „principų, taisyklių, procedūrų ir aiškiai apibrėžtų atsakomybių sistema skirta tam, kad būtų eliminuota ar bent sumažinta interesų konfliktų grėsmė“ (Rebecca McEnally and Kenneth Kim, „Corporate Governance“). Tam, kad būtų užtikrinta, jog direktoriai dirba akcininkams, geriausia pasaulinė  praktika rekomenduoja, kad bent trys ketvirčiai valdybos narių būtų nepriklausomi. Dėl to, vidutinėms ir stambioms bendrovėms itin naudinga „sustiprinti valdybos suolelį“ Finance United nepriklausomu finansų valdybos nariu. Kitoms įmonėms svarbu užtikrinti audito komiteto nešališkumą ar finansų ir apskaitos procesų efektyvumą.

Konsultavimas korporatyvinio valdymo („Corporate Governance“) klausimais ir finansinės atskaitomybės kokybės vertinimas yra ypač naudingas akcininkams, kurie aktyviai nedalyvauja operatyvinėje įmonės veikloje. Finance United padeda identifikuoti esamas ar potencialias problemas, kylančias iš valdymo struktūros - akcininkams aktualiais klausimais.

Raskite mus:
Facebook Twitter LinkedIn